Αρχική | Προφίλ | Συνέδρια - Εκδηλώσεις | Εκδόσεις | Η Περιοχή | Επικοινωνία             | English
 
Ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης του ΕΑΠ για την έρευνα, την εκπαίδευση και την πληροφόρηση

Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ
12 Σεπτεμβρίου 2015
Πάτρα, Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου