7η Εκπαιδευτική Διημερίδα: «Πρακτικά Παιδιατρικά Θέματα»
Πρακτικά Παιδιατρικά Θέματα Παιδιατρική Κλινική Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών

15-16 Απριλίου 2006

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών