Ελληνική Γλώσσα και Διαταραχές
Ελληνική Γλώσσα και Διαταραχές Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πατρών

10-11 Ιουνίου 2006

Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Πατρών