Αχαϊκές Ημέρες Παθολογίας
Αχαϊκές Ημέρες Παθολογίας Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου

18 Μαρτίου 2006

Συνεδριακό Κέντρο Οργανισμού Λιμένος Πατρών