::: Διαλέξεις Προσκεκλημένων Ομιλητών Ε.Ν.Ν.Θ.Δ.Ε.Ε.Ν.Ν.Θ.Δ.Ε.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2005 - 2006
Διαλέξεις Προσκεκλημένων Ομιλητών
Ελληνική
Πνευμονολογική
Εταιρία

Επιτροπή
Νοτιοδυτικής
Ελλάδος

_______________

Ε.Ν.Ν.Θ.Δ.Ε.
Γειροκομείου 118
262 26, Πάτρα
Τηλ.: 2610 623509
Fax.: 2610 272828
E-Mail: lichros@otenet.gr
 09/15/05  Μηχανισμοί Περιορισμού
 Εκπνευστικής Ροής
 Λύχρος Γιάννης, Πνευμονολόγος
 Δ/ντης Ε.Ν.Ν.Θ.Δ.Ε.
 16/11/05  Κατάθλιψη και Χ.Α.Π.  Παναγιωτακόπουλος Θ., Πνευμ/λόγος
 Δ/ντης Ε.Ν.Ν.Θ.Δ.Ε.
 14/12/05  Χ.Α.Π. Κατευθηντήριες
 Γραμμές
 Γεωργόπουλος Δ., Πνευμονολόγος
 Αν. Δ/ντης Ε.Ν.Ν.Θ.Δ.Ε.
 11/01/06  Επιλεγμές Ακτινολογικές
 Εικόνες
 Γουργουλιάνης Κ., Πνευμονολόγος
 Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 25/01/06  Το Μεσοθωράκιο στην Υ.Τ.
 Θώρακος
 Καλογεροπούλου Θ., Ακτινολόγος
 Λέκτορας Πανεπιστημίου Πάτρας
 08/02/06  Παρουσίαση Περιστατικού  Βαρελά Κατερίνα, Πνευμονολόγος
 Επιμελήτρια Ε.Ν.Ν.Θ.Δ.Ε.
 22/02/06  Θεραπευτικά Δεδομένα Μη-
 Μικροκυτταρικού CA
 Ράπτη Αγγελική, Πνευμονολόγος
 Αν. Δ/ντρια Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
 22/03/06  Νευρομυϊκές Παθήσεις και
 Ύπνος
 Βαρουχάκης Γ., Πνευμονολόγος
 Δ/ντης «Ερ. Ντυνάν»
 05/04/06  Χ.Α.Π. και Αποκατάσταση  Κοσμάς Ε., Πνευμονολόγος
 Δ/ντης Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
 03/05/06  Διαφορική Διάγνωση
 Αποφρακτικών Συνδρομών
 Διαμαντέα Φιλιώ, Πνευμονολόγος
 Επιμελήτρια Γ.Π.Ν. «Σισμανόγλειο»
Τα μαθήματα γίνονται υπό την Αιγίδα της
Επιτροπής Νοτιοδυτικής Ελλάδας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας,
Τετάρτη στις 20:30 στην Αίθουσα διαλέξεων του ξενοδοχείου «Patras Palace»
(Όθωνως Αμαλίας 15, Πάτρα, Τηλ.: 2610 623131)