5ο Διαβητολογικό Συνέδριο: Σακχαρώδης Διαβήτης: «Από το χθες μέσα από το σήμερα στο αύριο»
Πρακτικά Παιδιατρικά Θέματα Διαβητολογικό Κέντρο Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

16-18 Νοεμβρίου 2007

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών