8η Εκπαιδευτική Διημερίδα: «Πρακτικά Παιδιατρικά Θέματα»
Πρακτικά Παιδιατρικά Θέματα Παιδιατρική Κλινική Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών

13-14 Οκτωβρίου 2007

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών