Οι δρόμοι του μέλλοντος / Roads of the future
Οι δρόμοι του μέλλοντος / Roads of the future
ΟΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
GREEK ROAD FEDERATION (www.odomel.gr)
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ8-9 Ιουνίου 2007

Αμφιθέατρο Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου