Φθινοπωρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου
Φθινοπωρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Οφθαλμολογική Εταιρία Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου(ΟΦΕΔΕΠ)

24 Νοεμβρίου 2007

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών