11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής

Ελληνική Εταιρία Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής

7-10 Μαΐου 2008

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών