15η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα: Αλλεργία, Τοξικές ουσίες & Αναπνευστικό
Μετεκπαιδευτική Διημερίδα - Αλλεργία, Τοξικές ουσίες & Αναπνευστικό

Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

31 Mαΐου & 1 Ιουνίου 2008
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών