1η Διημερίδα: Χειρουργική της Επιληψίας
Χειρουργική της Επιληψίας

Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
σε συνεργασία με το Τμήμα Νευροφυσιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

30 - 31 Mαΐου 2008

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών