ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: Διαχείριση και Διατήρηση των Προστατευόμενων Περιοχών:
Ιδιαιτερότητες, Προβλήματα, Προοπτικές ανάπτυξης
Διαχείριση και Διατήρηση των Προστατευόμενων Περιοχών

Φορέας Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού

9 - 10 Mαΐου 2008
Αρχοντικό Παλαιολογίνας, Καλάβρυτα