Ενδιαφέροντα Πνευμονολογικά Περιστατικά
Ενδιαφέροντα Πνευμονολογικά Περιστατικά

Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008
Patras Palace