Νεότερες Απεικονιστικές Μέθοδοι στη Διάγνωση και Παρακολούθηση της Νόσου Gaucher
Νεότερες Απεικονιστικές Μέθοδοι στη Διάγνωση και Παρακολούθηση της Νόσου Gaucher Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

16 Φεβρουαρίου 2008

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών