Ελληνική Γλώσσα και Διαταραχές ::: Language Disorders in Greek
Ελληνική Γλώσσα και Διαταραχές Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πατρών

31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2008

Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Πατρών

Department of Speech and Language Therapy
of the Technological Educational Institute of Patras

May 31st - June 1st 2008