Προσυνεδριακή Ημερίδα: Νοσοκομειακές λοιμώξεις & Gram (+) παθογόνα
Νοσοκομειακές λοιμώξεις & Gram (+) παθογόνα

Τμήμα Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Πατρών

15 Mαΐου 2008
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών