Φθινοπωρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου
Φθινοπωρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου

Οφθαλμολογική Εταιρία Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου (ΟΦΕΔΕΠ)

22 Νοεμβρίου 2008
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών