Αποκατάσταση Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού - Παρόν & Μέλλον
Αποκατάσταση Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού - Παρόν & Μέλλον

Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών Με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών