19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Σεμινάριο Ωτολογίας - Ακοολογίας - Νευροωτολογίας: Νεότερα στη Νευροωτολογία
19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Σεμινάριο Ωτολογίας - Ακοολογίας - Νευροωτολογίας: Νεότερα στη Νευροωτολογία Πανελλήνια Ιατρική Εταιρία Ωτολογίας - Ακοολογίας - Νευροωτολογίας

27-28 Νοεμβρίου 2009

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών