Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εμβρύου κατά την διάρκεια του τοκετού - Το έμβρυο που κινδυνεύει και το πρόωρο νεογνό. Παρακολούθηση και αντιμετώπιση αιχμής.

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, ξενοδοχείο ACHAIA BEACH

ΕΝΑΡΞΗ: Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012