Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

ΛΗΞΗ: Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά η συνεργασία μας με την Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία, για την διοργάνωση νοσηλευτικής διημερίδας στα πλαίσια του 3ου Πανελληνίου Παιδοπνευμονολογικού Συνεδρίου.

Ο παιδιατρικός νοσηλευτής καθημερινά σε όλα τα επίπεδα παροχής φροντίδας υγείας αντιμετωπίζει παιδιά με αναπνευστικές παθήσεις ή διαταραχές που σχετίζονται με το αναπνευστικό σύστημα. Συνεπώς, η ανάγκη για επικαιροποίηση των γνώσεων του και για ανάπτυξη νέων κλινικών δεξιοτήτων είναι υψηλή.

Την ανάγκη εξειδικευμένης ενημέρωσης έρχεται να καλύψει αυτή η διημερίδα που επικεντρώνεται στην νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με αναπνευστικές παθήσεις, διαμέσου εξειδικευμένων διαλέξεων και επιλεγμένων κλινικών φροντιστηρίων, με ευρύτερη θεματολογία και έμφαση στη σύγχρονη γνώση.

Πεποίθηση μας είναι ότι η ετοιμότητα των παιδιατρικών νοσηλευτών να παρέχουν υψηλού επιπέδου φροντίδα σχετίζεται με τη σύγχρονη εξειδικευμένη γνώση και είναι σε άμεση συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Προσβλέπουμε λοιπόν σε μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συνάντηση.Με εκτίμηση,
Βασιλική Μάτζιου
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής