Η καρδιά χτυπάει στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Κολπική Μαρμαρυγή

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου
Περιφερικό Τμήμα ΕΛΕΓΕΙΑ Δυτικής Ελλάδας

ΤΟΠΟΣ: Αγρίνιο, Ξενοδοχείο Imperial

ΕΝΑΡΞΗ: Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

29 Φεβρουαρίου 2012
Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου
Περιφερικό Τμήμα ΕΛΕΓΕΙΑ Δυτικής Ελλάδας
Ξενοδοχείο Imperial