4ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Βόλος, Xenia Βόλου Domotel

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΠΟΥ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αποφάσεις ΕΟΦ και ΣΦΕΕ), η Γραμματεία θα χορηγεί Βεβαίωση Συμμετοχής μόνον σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 60% των εργασιών του 4ου Πανελλήνιου Παιδοπνευμονολογικού Συνεδρίου.
  • Η παρακολούθηση θα ελέγχεται με σύστημα γραμμωτού κώδικα (barcode).
  • Αντίγραφα των πιστοποιητικών παραδίδονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΦ και καταχωρίζονται στη σχετική βάση δεδομένων. Η μη καταχώριση ή η χορήγηση πλαστής βεβαίωσης συνεπάγονται βαρύτατες ποινές.
  • Η Γραμματεία και ό Φορέας Οργάνωσης ελέγχονται και ΔΕΝ θα χορηγήσουν Βεβαιώσεις σε παρακολούθηση κάτω του 60% των εργασιών.