Ημερίδα: Σύγχρονα δεδομένα για την αξιολόγηση και αποκατάσταση της γλώσσας - αφασίας

ΤΟΠΟΣ: Ιωάννινα, Ξενοδοχείο Grand Serai

ΕΝΑΡΞΗ: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Περισσότερες πληροφορίες: Gotsis Εκδόσεις