Η Καρδιά xτυπά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Πρόληψη Καρδιαγγειακών Επεισοδίων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου
Ιατρικός Σύλλογος Μεσολογγίου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου
Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου
Περιφερικό Τμήμα ΕΛΕΓΕΙΑ Δυτικής Ελλάδας

ΤΟΠΟΣ: Αγρίνιο, Ξενοδοχείο Imperial

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013