5ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο
& 5ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποβολή περιλήψεων για προφορικες ή αναρτημένες ανακοινώσεις έως 31 Αυγούστου 2014.

Αποστολή στο info@synedra.gr.

* Θεωρήστε ότι έχουμε λάβει την ανακοίνωσή σας μόνο εφόσον σας απαντήσουμε εντός 48 ωρών.