5η Παιδοπνευμονολογική Ημερίδα: Ανοσολογία και Παιδιατρικός Πνεύμονας

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα, Συνεδριακός χώρος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»

ΕΝΑΡΞΗ: Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014