Ημερίδα: Σύγχρονα δεδομένα για την αξιολόγηση και αποκατάσταση της γλώσσας - αφασίας

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα

ΕΝΑΡΞΗ: Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014Περισσότερες πληροφορίες: Gotsis Εκδόσεις