Ψηφιακές τεχνολογίες και Νεοελληνική Φιλολογία: Ο φιλόλογος ως δημιουργός, διαχειριστής και χρήστης ψηφιακού περιεχομένου

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πανεπιστήμιο Πατρών: Τμήμα Φιλολογίας

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Αίθουσα Εκδηλώσεων

ΕΝΑΡΞΗ: Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014, ώρα: 9.30 πμΗ σύζευξη των ανθρωπιστικών σπουδών με τις ψηφιακές τεχνολογίες δραστηριοποιεί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερους ερευνητές, προερχόμενους από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων. Η αλματώδης πρόοδος των νέων τεχνολογιών παρέχει στις ανθρωπιστικές επιστήμες, και κυρίως στη φιλολογία που μας ενδιαφέρει άμεσα, δυναμικά εργαλεία για την αξιοποίηση ενός σημαντικού υλικού που υπόκειται σε φθορά λόγω της φυσικής του μορφής (χαρτί, πάπυρος) και καθίσταται ενίοτε δυσπρόσιτο για τον ερευνητή.

Έτσι, με την χρήση της νέας τεχνολογίας επιτυγχάνεται η διατήρηση των τεκμηρίων, διευκολύνεται η πρόσβαση και προωθείται η έρευνα.

Ειδικότερα, η νεοελληνική φιλολογία έχει ωφεληθεί σημαντικά από τις δράσεις εκείνες που αποσκοπούν/στοχεύουν στην αξιοποίηση των νέων ψηφιακών μέσων, όπως τα έργα ψηφιοποίησης, η ευρετηρίαση του περιοδικού και ημερήσιου τύπου, η δημιουργία και χρήση ψηφιακών βιβλιοθηκών, η αξιοποίηση βάσεων δεδομένων και η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας στη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Στη εκδήλωση στόχος είναι να τεθούν και να συζητηθούν θέματα που θίγουν το ζήτημα της ψηφιακής τεχνολογίας στη νεοελληνική φιλολογία και τη θέση του φιλολόγου ως δημιουργού, διαχειριστή και χρήστη ψηφιακού περιεχομένου.