Εξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία
Οι Υπέρηχοι στη Μαιευτική και Γυναικολογία

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών
Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014