Καρκίνος του Πνεύμονα

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Ξενοδοχείο Patras Palace

ΕΝΑΡΞΗ: Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014Προηγούμενο Συνέδριο:
Καρκίνος του Πνεύμονα