Γιάννης Σκαρίμπας, ένας ιθαγενής του μοντερνισμού

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΝΑΡΞΗ: Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

ΛΗΞΗ: Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κατεβάστε το σε μορφή PDF