Σχολείο Τροφική Αλλεργία

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Capsis

ΕΝΑΡΞΗ: Σάββατο, 10 Μαΐου 2014Προηγούμενο Συνέδριο:
Σχολείο Τροφική Αλλεργία

Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD)Parking:
  • Ξενοδοχείο Capsis: 8,00€/ημέρα
    (Περιορισμένες θέσεις, τηλ. 2310 596800)
  • Ζαζόπουλος Θεόδωρος: 4,50€/ημέρα
    (Αφροδίτης 21, δίπλα από Parking Capsis, τηλ. 2310 546557)