22ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

ΤΟΠΟΣ: Καλαμάτα, Ξενοδοχείο Elite City Resort

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Θα δοθούν 7 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Οργανωτική Επιτροπή θα χορηγεί Πιστοποιητικά σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 60% των εργασιών του Συμποσίου.

Η παρακολούθηση θα ελέγχεται με σύστημα γραμμωτού κωδικού (barcode).

Προηγούμενο Συμπόσιο:
21ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο