3ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Επείγουσας Ιατρικής

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Eλληνική Eταιρεία Eπείγουσας Iατρικής - Τ.Ε.Π Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Θα χορηγηθούν 11 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD)


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Οργανωτική Επιτροπή θα χορηγεί Πιστοποιητικά σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 60% των εργασιών του Σεμιναρίου.

Η παρακολούθηση θα ελέγχεται με σύστημα γραμμωτού κωδικού (barcode).