3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Eλληνική Eταιρεία Eπείγουσας Iατρικής

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic»

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιατρούς (ειδικευμένους-ειδικευόμενους) ειδικοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας (παθολόγοι, χειρουργοί, γενικοί ιατροί) τόσο σε αστικές όσο και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Στόχοι

  • Η αναγνώριση της ανάγκης ενσωμάτωσης των υπερήχων στην άσκηση της επείγουσας ιατρικής
  • Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τις αρχές και τις εφαρμογές της επείγουσας υπερηχοτομογραφίας
  • Απόκτηση ικανότητας απεικόνισης και ερμηνείας σε 4 βασικές εφαρμογές της επείγουσας υπερηχοτομογραφίας: e-FAST, assessment of the abdominal aorta, vascular access, echo in life support

Περιεχόμενο
Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει διδακτικές διαλέξεις και πρακτική εξάσκηση σε σταθμούς από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Ελλάδος και του εξωτερικού

Η εγγραφή στο σεμινάριο γίνεται στο πλαίσιο της εγγραφής στο Συνέδριο και περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή στο σεμινάριο
  • Έντυπο υλικό σεμιναρίου (θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες πριν την έναρξη του σεμιναρίου)
  • Βεβαίωση παρακολούθησης

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: 01/11/15 ή μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων