4η Συνάντηση Νοσηλευτών Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας - Πνευμονολογίας

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015Θα δοθούν 10 μόρια (ICNEC)

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η συνεργασία μας με την Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία και την Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία συνεχίζεται με επιτυχία. Η πρωτοτυπία στην φετινή διοργάνωση αφορά στην ένταξή μας στο κοινό επιστημονικό πρόγραμμα του Πανελλήνιου Παιδοπνευμονολογικού και Παιδοαλλεργιολογικού Συνεδρίου.

Η διεπιστημονική συνεργασία όχι μόνο στο κλινικό αλλά και το επιστημονικό επίπεδο προάγει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στα παιδιά με αναπνευστικές και αλλεργικές παθήσεις. Παράλληλα αναβαθμίζει το ρόλο του νοσηλευτή. Η δυνατότητα παρακολούθησης των εργασιών του ιατρικού και νοσηλευτικού προγράμματος συμβάλλει στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στην νοσηλευτική αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων αναπνευστικών και αλλεργικών νοσημάτων.

Η θεματολογία των συνεδριών με αμεσότερο νοσηλευτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο παιδικό άσθμα όπου ο νοσηλευτής έχει κεντρικό ρόλο από την φάση της διάγνωσης μέχρι και την παρακολούθηση στο σπίτι. Σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, πέραν της παραδοσιακής νοσηλευτικής φροντίδας αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του ασθματικού παιδιού και της οικογένειάς του. Η φροντίδα πρέπει να είναι ολιστική και με ειδικότερες γνώσεις και δεξιότητες.

Καταξιωμένοι επιστήμονες ιατροί και νοσηλευτές ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας να υποστηρίξουν τις εργασίες της Εκδήλωσης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι και σεις αγαπητοί συνάδελφοι θα υποστηρίξετε με την παρουσία σας την διοργάνωση.

Με εκτίμηση

Βασιλική Μάτζιου
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Μπουτουπούλου Βάρβάρα
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής