6η Παιδοπνευμονολογική Ημερίδα: Βρογχοσκόπηση στα Παιδιά

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Παιδοπνευμονολογική και Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα, Ξενοδοχείο Electra Palace

ΕΝΑΡΞΗ: Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015, ώρα: 9.00 πμ

Η συμμετοχή είναι δωρεαν

Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD)


Προηγούμενη Ημερίδα:
5η Παιδοπνευμονολογική Ημερίδα