Ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης του ΕΑΠ για την έρευνα, την εκπαίδευση και την πληροφόρηση

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΕΝΑΡΞΗ: Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015