Σχολείο «Συννοσηρότητες στην HIV Λοίμωξη -
Γεφυρώνοντας τις Ειδικότητες»

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015