23ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία
σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

ΤΟΠΟΣ: Πόρτο Χέλι, Aks Porto Heli Hotel

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Θα δοθούν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
13 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)


Προηγούμενο Συμπόσιο:
22ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο