3ο Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Βυτίνα, Seleni Hotel

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

ΔΙΑΜΟΝΗ
Διαθεσιμότητα δωματίων για τη διαμονή στη Βυτίνα, υπάρχει στα ακόλουθα ξενοδοχεία: Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλ. Κέντρο: 2610432200, E-mail: info@synedra.gr