3ο Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Βυτίνα, Seleni Hotel

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

ΧΑΡΤΗΣ
Κατεβάστε το σε μορφή PDF