Εξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου
σε συνεργασία με τη Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Ολυμπία, Ξενοδοχείο Amalia

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016