Θανάσης Βαλτινός: το τέλος της αφήγησης;

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΝΑΡΞΗ: Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΛΗΞΗ: Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κατεβάστε το σε μορφή PDF