4ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας
Διεθνής συμμετοχή Πρακτικά συνεδρίου Καταγραφή παρουσιών Δωρεάν εγγραφή Διάθεση δωματίων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Καβάλα, Lucy Hotel

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

ΛΗΞΗ: Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ