8ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο
Διεθνής συμμετοχή Πρακτικά συνεδρίου Καταγραφή παρουσιών Δωρεάν εγγραφή Διάθεση δωματίων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση, θα πρέπει να υποβάλετε την περίληψη της εργασίας σας έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Οι εργασίες που θα εγκριθούν θα δημοσιευθούν στο Τελικό Πρόγραμμα του συνεδρίου (με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία) που θα κυκλοφορηθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD).

Για να συμπεριληφθεί η εργασία στο Επιστημονικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει καταβληθεί στη Γραμματεία το δικαίωμα συμμετοχής ενός τουλάχιστον συγγραφέα.

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και ώρα 17:00-18:30.

Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) θα παρουσιαστούν το Σάββατο 7 Οκτωβρίου και ώρα 15:30-16:30. Η Παρουσίαση θα γίνει σε οθόνες 40 ιντσών, υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης.

Προδιαγραφές: έως 5 διαφάνειες powerpoint ή pdf, οριζόντια διάταξη (landscape), προτεινόμενη αναλογία: 16/9

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 25 Σεπτεμβρίου 2017

Αποστολή Περίληψης: ergasies@synedra.gr
Η περίληψη θα πρέπει να αποσταλεί ως επισυναπτόμενο αρχείο. Στο e-mail εκτός από τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα θα πρέπει να αναφέρετε εάν επιθυμείτε η παρουσίαση να είναι προφορική ή αναρτημένη (e-poster).
Σημ.: Θεωρήστε ότι έχουμε λάβει την περίληψή σας μόνο εφόσον σας απαντήσουμε εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Η έγκριση της Εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον αποστολέα της το αργότερο έως τις 2 Οκτωβρίου 2017 με e-mail, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τη σειρά παρουσίασης της ανακοίνωσης.
Η τελική απόφαση για τον τρόπο παρουσίασης, παραμένει στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής.
Σημ.: Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία.

Οδηγίες για την συγγραφή περιλήψεων:
Γραμματοσειρά: Arial
Μέγεθος: 11pt
Διάστιχο: μονό

Δομή τίτλων

  • Τίτλος Εργασίας: Κεφαλαία, έντονα (Β) γράμματα
  • Συγγραφείς: αρχικό του ονόματος, ολόκληρο το επίθετο (π.χ. Γ. Ρίτσος), υπογράμμιση του παρουσιάζοντος συγγραφέα
  • Ίδρυμα/ Νοσοκομείο

Δομή κυρίως σώματος

  • Εισαγωγή
  • Σκοπός
  • Υλικό
  • Μέθοδος
  • Αποτελέσματα
  • Συμπεράσματα