4ο Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας: Ανοσολογία Πεπτικού Παίδων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Πήλιο, Portaria Hotel

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017Αναβάλλεται

Προηγούμενο Σχολείο:
3ο Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας