25ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο
Διεθνής συμμετοχή Πρακτικά συνεδρίου Καταγραφή παρουσιών Δωρεάν εγγραφή Διάθεση δωματίων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Patras Palace Hotel

ΕΝΑΡΞΗ: Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη γραμματεία κατά την έναρξη του Συνεδρίου.